MEB Onaylı

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI

14-15-16-17-18 Ocak 2019 (40 Saat)
MEB Akademi Kadıköy Yerleşkesi / İstanbul

Eğitim Hakkında

İnsan kaynakları kursunun amacı, katılımcıların insan kaynakları uzmanı nasıl olurum ve hangi becerilere ihtiyacım var sorusuna en etkin cevabı verecek konu başlıkları ile insan kaynakları alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

MEB onaylı insan kaynakları uzmanlık eğitimi ik uzmanlık süreçlerinde sistem algısından başlayan uygulama uzmanlığına kadar tüm aşamaları eksiksiz anlatan bir eğitimidir. Şirketlerin insan kaynakları departmanında çalışan ya da insan kaynakları alanında kariyer yaparak uzmanlaşmayı hedefleyen kişilere yöneliktir.

Katılımcılar insan kaynakları kursu sonunda tüm süreçlerin mantığını kavrayarak, uygulayacakları bir seviyeye geleceklerdir. MEB onaylı insan kaynakları eğitimi, kurumsal firmaların ve insan kaynakları uzmanlığına sahip firmaların İK departmanlarında çalışmış, en temelden en üst seviyeye kadar tüm uygulamalarda bulunmuş, sektörel deneyimi olan profesyonel eğitmenler tarafından sunulmaktadır.

Programın İçeriği

1. İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ

İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi
Stratejik Yönetim Sistemine Uyumlu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş
İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi

2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik İnsan Kaynakları Planlama
Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri
Norm Kadro ve Yedeklemesi
Personel Devir Oranı (Turnower) Nedir Nasıl Kontrol Altına Alınır

3. İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ

İş ile Uyumlu İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi, Yetkinlik Envanteri ve Yetkinlik
Modellemesi, Yetkinliklerin Etki Alanı ve İK Fonksiyonları ile İlişkileri, İş Analizleri ve İş Tanımları, İş Analiz ve Tanımının Diğer Fonksiyonlara Etkisi,
Görev Tanımlarının Oluşturulması, İş Analizi ve Görev Tanımı Örnekleri Uygulaması

4. İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Personel Seçme ve İşe Alım Süreci,
Personel Seçmede Kullanılan Testler ve Uygulamalar,
Mülakat Çeşitleri, Mülakat Öncesi Hazırlık, Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler,
Mülakat Sonrasında Değerlendirme,
Yetkinliklere Dayalı Mülakat ve Yapılandırılmış Mülakat İlişkisi, İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli,
Mülakat Soru Örnekleri ve Cevaplama,
İş Başı Eğitimi ve Oryantasyon,
İşe Başlama Prosedürü Oluşturulması ve Prosedür Örnekleri

5. İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

İş Etüdü, Zaman ve Hareket Etüdü, Faktör Mukayese Metodu,
İş Değerleme Uygulaması,
Ücret ve Ödül Sistemlerinin Planlanması,
Yetkinlik ve Yeterliliklerin Ücret Yönetimi İçin Tespiti,
Piyasa Koşularına Göre Ücret Değerlendirme,
Ücret Yönetimi Prosedürünün oluşturulması,
Ücret Sistemi Uygulama Örnekleri

6.BÖLÜM: PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Değerlendirme Sistemleri,
Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri,
90, 180 ve 360 Derece Performans Değerleme,
Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme (Uygulama),
Açık ve Kapalı Performans Değerleme,
Performans Değerlendirmenin Adımları,
Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi,
Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar,
Temel Değerlendirme Hataları,
Geribildirimin Önemi ve Şekli

7. KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME

Kurumsal Kariyer Yönetimi,
Kariyer Yönetimi Araçları,
Kariyer Yönetimi Uygulamaları,
Kariyer Formu ve Önemi,
Kariyer Danışmanlığı (Koçluk ve Geri bildirim),
Kariyer Geliştirme Programları ve Eğitim,
Yetenek Havuzları ve Kariyer Geliştirme,
Kurumlarda Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları,
Kariyer Yönetimi Uygulamaları,
Ölçme Değerlendirme Merkezi (Assessment Center) Uygulamaları

8. EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü,
Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması,
Yetişkin Eğitimi,
Oryantasyon Eğitimi
Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler,
Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması,
Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi,
Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı,
Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi,
Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar,
Eğitim Değerlendirme Uygulama Örnekleri

9. KURUMSAL DEĞERLER İLKELER VE İNSAN KAYNAKLARI

Şirketlerin Çalışanlarından Beklentileri ve Çalışanlarına Sorumlukları,
Çalışan Memnuniyeti Anketleri ve Örnekleri

10. MOTİVASYON ve ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ

Motivasyonun Amacı,
Motivasyon Teorileri,
Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler,
Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi,
İyi İletişimin Motivasyona Etkisi,
İnsan Davranışları ve Motivasyon,
Stres, Duygular Dünyası ve Motivasyon

11. İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ İŞLEM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA

İnsan Kaynakları Etkin Veri tabanı Yönetimi,
İnsan Kaynakları Formları Analiz ve Raporlama, 6 Aylık ve Yıllık Raporlar

12. İNSAN KAYNAKLARINDA KALİTE SÜRECİ

Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması,
Kalite Sürecinde İnsan Kaynaklarının Rolü

13. İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

Personel Özlük İşleri Yönetimi,
Özlük dosyalarında sorumlu kişiler ve gizlilik,
Personel Özlük İşlemlerinde Kapsam,
Özlük dosyaları hangi belge ve bilgileri içermelidir.
Özlük dosyalarının oluşturulması güncellenmesi ve yenilenmesi,
İşe Başlayan Çalışanlar İle İşlemler ve Bildirimler,
İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler ve Bildirimler,
İzinler, Mazeret İzinleri,
Yasal mazeret izinleri, yasada olmayan mazeret izinleri,
Doğum İzni, Doğumdan önce ve sonra kullanılacak izinler,
zorunlu olanlar ve ihtiyari olanlar,
Ücretsiz İzin, Yasal ücretsiz izinler, yasada olmayan ücretsiz izinler,
İşci ve işverenin uymak zorunda olduğu izin kuralları,
6663 Sayılı Kanunla getirilenler,
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ve uygulamalar,
Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Kullanımı,
Hak edilen yıllık ücretli izin sürelerinin kullanım koşulları, zorunluluklar ve yasaklar,
Yıllık Ücretli İzin Süreleri,
Yıllık Ücretli İzin Sürelerini etkileyen durumlar,
Hizmet süresine göre hesaplanan izin süreler,
Personel İlişik Kesme Prosedürü ve Yapılması Gereken İşlemler, Uygulamalı Örnekler

14. İŞ SÖZLEŞMELERİ

Tanımları açıklamaları ve uygulama örnekler ile;
Belirli Ve Belirsiz İş Sözleşmeleri,
Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri,
Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,
Takım Sözleşmesi, Tanımları açıklamaları ve uygulama örnekleri,
Deneme Süreli İş Sözleşmesi,
Deneme süresi nedir, uygulaması ve sonuçları nelerdir.
İkale Sözleşmesi: Anlamı, içeriği ve uygulaması, Örnek Uygulamalar,
İhbar Önelleri Ve Kullanımı
İş sözleşmesi feshinde, uyulması gereken bildirim süreleri, koşulları ve olası durumlara göre örnek çözümleri

15. ÜCRET ve ÜCRET UYGULAMALARI

Ücret Kavramları:
Tanımı, çeşitleri, zorunlulukları, yasakları ve hesaplama biçimleri,
Temel Ücret, Asgari Ücret, Net Ücret, Tanımı, çeşitleri, zorunlulukları, yasakları ve hesaplama biçimleri,
Zamana Göre Ücret, Verime Göre Ücret, Tanımı, çeşitleri, zorunlulukları, yasakları ve hesaplama biçimleri,
Ek Ödemeler Nedir, çeşitleri nelerdir, bordroya alınmalı mıdır?,
İkramiyeler, Primler, Yol Yemek Ücretleri Nedir, çeşitleri nelerdir, bordroya alınmalı mıdır?,
Çocuk Aile Yardımları, Ayni Yardımlar: Nedir, çeşitleri nelerdir, bordroya alınmalı mıdır?
İş Sözleşmesinin Feshinde Yıllık Ücretli İzinlerin Paraya Çevrilmesi,
Fazla Çalışma Ücreti: Tanımı, zorunlulukları, yasakları, hesaplama biçimleri, yanlış bilinenler ve doğruları,
Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma, Tanımı, zorunlulukları, yasakları, hesaplama biçimleri, yanlış bilinenler ve doğruları,
Serbest Zaman Kullanımı,
Fazla çalışma ücretinin serbest zaman olarak kullanması ve uygulama şartları süreleri,
Denkleştirme Kullanımı: Denkleştirmenin kullanması ve uygulama şartları süreleri

16. BORDRO UYGULAMALARI

Ücret Bordrosu Düzenleme,
Ücretten Yapılan Kesintiler, Ücret Bordrosu Parametreleri ve Bordro Örnekleri,
Bordroda Fazla Mesai Uygulamaları,
Bordroda Ücret Muafiyetleri Uygulamaları,
İşe İade Kararlarında Bordro Uygulamaları ve Prim Ödeme Süreci,
Bordro Parametreleri ve Bordro Uygulama Örnekleri, Yasal Kesintiler, Sosyal Güvenlik Kesintileri:
İşçi ve işveren kesintileri ve işsizlik kesintileri,
Prime Esas Kazanç Toplamı,
Prime Esas Kazançta alt ve üst sınırlar, oranlar hesaplamalar olası tüm durumlara göre örnekler,
Prime Esas Kazanç Devri ve Takibi, Pek tavanını geçen ücretlerin takip koşulları ve süreleri,
Prim Kesintisinden Muaf Ödemeler,
İşveren Maliyeti Hesaplama,
İşletmenin aylık toplam işçilik tutarının hesaplanması,
6663 Sayılı kanunla Getirilen Hazine Yardımı: Uygulaması, koşulları, yasaklar ve cezaları,
Gelir Vergisi Kesintisi, Gelir Vergisi Matrahı, Gelir vergisi kesilecek tutarın belirlenmesi,
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı, Yıllık toplam gelir vergisi matrahının belirlenmesi,
Gelir Vergisi Tarifesi, Yıllara göre değişen gelir vergisi oranlarının belirlenmesi,
Gelir Vergisinden Muaf Ödemeler,
Gelir Vergisi Matrahından Yapılan İndirimler,
Sakatlık İndirimi, Engellilere sağlanan ve yıllara göre değişen gelir vergisi indirimlerinin belirlenmesi,
Özel Sağlık Sigortası Taksitlerin yıllara göre değişen oranlarının ve tutarlarının belirlenmesi,
Gelir Vergisi Hesaplama: Belirlenen matrah üzerinden gelir vergisinin hesaplanması,
Asgari Geçim İndirimi, Yıllara göre değişen tutarlarının belirlenmesi uygulamada dikkat edilmesi gereken durumlar,
Damga Vergisi Kesintisi Yasal Ve Özel Kesintiler,
İcra Ödemeleri, Nafaka Ödemeleri,
Ücret Kesme Cezaları, Özel Kesinti (Avans),
İş Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Durumunda Yapılan Diğer Ödemeler,
Çalışmaya Bağlı Hak Kazanılan Diğer Ödemeler,
Kıdem Ve İhbar Tazminatları Sürelerin koşulların ve tutarların belirlenmesi ve hesaplama

Eğitimin Süresi:
5 Gün
40 Saat
10:00-17:30
Eğitim Bedeli:
1200TL + KDV(%8)
Kayıt Bilgileri:

*Eğitim bedeline; çay kahve ara ikramları, eğitim kitapları ve dökümanları, eğitim sertifikası dahildir.

*15 kişi katılım kontenjanları ile gerçekleşen programlarımıza kayıtlarda sıra önceliği dikkate alınmaktadır.

Banka Hesap Bilgilerimiz:

Akademik Platform Eğitim Danışmanlık Reklam Organizasyon Hizm. ve Tic. Ltd. Şti.

Yapı Kredi Bankası | Şenesenevler Şubesi
IBAN: TR87 0006 7010 0000 0068 6393 21

Garanti Bankası | Kadıköy Çarşı Şubesi
IBAN: TR04 0006 2000 7080 0006 2987 14

Kayıt Formu

Bu eğitime kayıt yaptırmak için lütfen formu eksiksiz olarak doldurun.

KATILIMCININ KİŞİSEL BİLGİLERİ

FİRMA BİLGİLERİ

4 + 0 = ?

İlginizi Çekebilecek Diğer Eğitim Programlarımız